لاپاراسکوپی لوله های رحمی

لاپاراسکوپی لوله های رحمی لوله های رحمی یا لوله های فالوپ در قسمت بالایی رحم قرار دارد که به اندازه 10 سانتی متر می باشد . این لوله باریک ( که در انتها به شکل شیپوری می شوند ) در روی تخمدان ها قرار می گیرد. این اندام که از مهم ترین اعضای لگنی است اطلاعت بیشتر دربارهلاپاراسکوپی لوله های رحمی[…]