لاغری با ورزش

لاغری با ورزش یکی از معضلات جامعه که بسیاری افراد جامعه با آن درگیر هستند، چاقی و افزایش وزن می باشد . اضافه چاقی در سراسر دنیا قابل مشاهده می باشد. طبق آخرین آمار بدست آمده بیش از 60 درصد از مردم ایران دچار افزایش وزن هستند. در این مطلب به توضیح موارد زیر می اطلاعت بیشتر دربارهلاغری با ورزش[…]